Internet(contenidos.inter)
34 emaitza.   Dokumentazioa
 • Honi buruz: NISAE
 • Langabezian dagoen herritar batek jasotako prestazioak kontsultatzea ahalbidetzen duen zerbitzua. Zerbitzua Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin (SEPE) konektatuko da.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2018/01/02
   
 • Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateko titulu ofizialei buruzko informazioa kontsultatzea ahalbidetzen du. Zerbitzua Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioarekin konektatuko da, horri baitagokio titulu akademikoen datuen kontsolidazioaren eskumena.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2018/01/02
   
 • Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa kontsultatzea ahalbidetzen du. Zerbitzua Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioarekin konektatuko da, horri baitagokio titulu akademikoen datuen kontsolidazioaren eskumena.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2018/01/02
   
 • Data edo aldi jakin batean langabezian dagoen herritar batek jasotako prestazioen zenbatekoak kontsultatzea ahalbidetzen duen zerbitzua. Zerbitzua Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin (SEPE) konektatuko da.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2018/01/02
   
 • Herritar batek Gizarte Prestazio Publikoen Erregistroan (GPPE) dituen prestazioak eta aldi baterako ezintasunari, amatasunari eta aitatasunari dagozkionak kontsultatzea ahalbidetzen du.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2018/01/02
   
 • Pertsona fisiko edo juridiko batek Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekiko ordainketa-betebeharrak egunean dauzkan egiaztatzea ahalbidetzen duen zerbitzua.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2017/12/12
   
 • Herritar baten nortasun-datuak kontsultatzea, edo, bestela, identifikazio-zenbaki jakin batekin lotutako datuak balidatzea/egiaztatzea ahalbidetzen duen zerbitzua. Zerbitzua Poliziaren Zuzendaritza Nagusiarekin (DGP) konektatuko da, horri baitagokio nortasun-datuen kontsolidazioaren eskumena.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2017/12/12
   
 • Nortasun-datuak egiaztatzeko zerbitzuak kontsultaren xede den pertsonarekin lotutako nortasun-datuak egiaztatzea ahalbidetzen du.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2017/12/12
   
 • Herritar baten bizilekuari buruzko datuak kontsultatzea ahalbidetzen du, haren erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2017/12/11
   
 • Katastroaren datu-basean pertsona fisiko edo juridiko batekin lotuta agertzen diren higiezinen katastro-datuak kontsultatzea ahalbidetzen duen zerbitzua. Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak (DGC) emango ditu zerbitzuaren datuak. Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetako datuak ez dira itzuliko.
  Elkarreragingarritasun zerbitzua
  2017/12/01
   
34 emaitza.